B2B stran
B2C stran

Hitro naročilo


Trgovina za podjetja!

Košarica
(0 kom/0,00 €)

 Kontakt Chemie 72809-AE 200 ml

 CRC Kontakt Chemie 200 ml 

Kat. št.: 046580     (Proiz. oznaka: 72809-AE)
Kontakt Chemie 72809-AE 200 ml
€ 8,98 Prijavi se za ogled nabavnih cen!  vaša cena brez DDV

• Nevarne snovi, H-stavki: H 222: Zelo lahko vnetljiv aerosol (H 222), H229: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju (H 229), H 315: Povzroča draženje kože (H 315), H 336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico (H...
Zaloga: 9  Dostava v 3 do 5 dneh

 

€ 10,95
  vaša cena z DDV
€ 10,95
  priporočena maloprodajna cena

Zahtevajte ponudbo (RFQ) >>
Tehnični podatki
Tehnični podatki
• Nevarne snovi, H-stavki: H 222: Zelo lahko vnetljiv aerosol (H 222), H229: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju (H 229), H 315: Povzroča draženje kože (H 315), H 336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico (H 336), H 411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki (H 411)
• Nevarne snovi, P-stopnje: P 102: Hraniti izven dosega otrok. (P 102), P 210: Hraniti ločeno od vročine / isker / odprtega ognja / vročih površin. Kajenje je prepovedano. (P 210), P 211: Ne pršite proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. (P 211), P 251: Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte niti, ko je prazna. (P 251), P 261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. (P 261)
, P 271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. (271 P), P 410+412: Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C. (P 410+412), P 501B: Odstraniti vsebino/posodo za nevarne odpadke. (P 501B)
• Signalna beseda (nevarne snovi): Nevarnost
• Varnost GHS / oznaka za nevarnost: Vnetljivo (GHS02) (GHS 02-FLAMMABLE_SY_00), Dražilno (GHS07) (GHS 07-IRRITANT_SY_00), Okolju nevarno (GHS09) (GHS 09 ENV DAMAGE_SY_00)
• Vsebina: 200 ml
Prenos datotek
046580-si-01-de-CLEANER_601_200_ML.pdf
046580-si-01-fr-CLEANER_601_200_ML.pdf
Priporočamo vam še